PP = PraatPlaten

Hieronder een aantal praatplaten die ik in opdracht heb gemaakt. Van het visueel weergeven van uitkomsten uit enquȇtes of bijeenkomsten, het opstellen van trainingsmateriaal of het weergeven van de samenhang van een groot project, het behoort tot de mogelijkheden.

Samen Beslissen met kwetsbare ouderen

Voor het programma Samen Werken aan Waarde ontwikkelde ik als projectleider het regionale kader Samen Beslissen met kwetsbare ouderen in Twente. Maar wat betekent Samen Beslissen voor de deelnemers? In deze praatplaat een tipje van de sluier.

Integraal werken in Enschede Zuid

In Enschede Zuid werken wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en WMO-medewerkers samen, om de beste wijkzorg te bieden. Tijdens de teamdag die ik mocht begeleiden, stelden ze de 5 gouden regels voor een goede samenwerking op.

Rol van de schakelwijkverpleegkundige

Om de rol van de schakelwijkverpleegkundige te concretiseren, maakte ik deze praatplaat. De praatplaat is ondersteunend om het gesprek hierover samen te voeren.

Integraal werken in Enschede Zuid

In Enschede Zuid werken wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en WMO-medewerkers samen, om de beste wijkzorg te bieden. Tijdens de teamdag die ik mocht begeleiden, stelden ze de 5 gouden regels voor een goede samenwerking op.

V&VN

In opdracht van de expertkring Arbeidsmarkt, wijkverpleegkundigen van de V&VN maakte ik deze praatplaat over de startende wijkverpleegkundig. Veel competenties leer je niet op school, die leerervaring begint pas in de praktijk. De praatplaat draagt bij aan bewustwording (het is dus heel logisch, dat je nog niet alles kunt en weet). En daarbij geeft de plaat aanleiding tot een goed gesprek: hoe ondersteun je als organisatie deze startende wijkverpleegkundigen, zodat zij goed uit de verf komen en meer werkplezier ervaren?

Horizon

Als zelfstandig ondernemer is het zo fijn om (gelijkgestemde) ZZP-collega's te treffen. Bij het Horizon netwerk voel ik me dan ook helemaal thuis. We bouwen samen aan het vergroten van professioneel eigenaarschap. Allemaal met onze eigen kwaliteiten en inzet, maar ook samen door kennis te delen en samen op te trekken in opdrachten. 

Dienend Leiderschap

Geïnspireerd door het boek Dienend Leiderschap van Inge Nuijten, maakte ik deze praatplaat.

Kansrijke start

Voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen bracht ik de uitslag van de enquȇte Kansrijke Start in beeld. Ook de uitkomsten van de daaropvolgende bijeenkomsten zijn visueel samengevat. Wat een leuke opdracht (in mijn rol als procesbegeleider), met een mooi thema. Op basis van de inzichten is een advies voor het College opgesteld.

Eenzaamheid

Voor Onze Buurt De Posten organiseerde ik een werksessie voor zorgprofessionals, met als doelstelling inzichtelijk te maken wat wel/niet helpt in de aanpak van eenzaamheid.

IVT

IVT staat voor Integratieve Verbindings Trajecten. Als coach werk ik volgens de methodiek van IVT. Elk mens heeft kracht en kwaliteiten. Kun je deze ook ervaren en inzetten? Focus op het probleem en de onmacht gaat niet voor de oplossing zorgen. Vanuit eigen rust en veiligheid is verbinding mogelijk. Met jezelf en met de ander. 'Echt contact' is daarom het vertrekpunt voor elke vraag en wens.

Om te begrijpen hoe vanuit het zenuwstelsel (ervaren veiligheid) impulsen ontstaan voor vechten, vluchten of bevriezen, tekende ik deze praatplaat.

Samen Anders Zorgen

In de training Samen Anders Zorgen (SAZ) ervaar je welk effect spanning 'in jezelf' of spanning 'bij de ander' heeft in het contact. Als je samen wilt optrekken (bijv. als wijkverpleegkundige met een cliënt en zijn/haar mantelzorger), is het waardevol dat je deze spanning kunt waarnemen en er beter mee leert omgaan. Zo schiet je bijvoorbeeld minder snel in de oplossing, sluit je beter aan bij de cliënt of zo kun je 'dat moeilijke onderwerp' toch aankaarten bij je leidinggevende of collega.